Nekla - mobile.ntt.nekla.eu

barczyzna-01.jpg 3a06181b64bc54fde7f0f93a18745560
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 2015r
2015-02-05 Sylwia Wsolak
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

Dnia 5 lutego 2015r odbyło się zebranie wiejskie w Barczyźnie. W zebraniu uczestniczyli Sołtys Julian Wsolak, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Nekla Anna Mizgajska oraz mieszkańcy. Głównym celem zebrania był wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej na następną kadencje. Po otwarciu zebrania nastąpiło wybór przewodniczącego i protokulanta zebrania, następnie Julian Wsolak zdał sprawozdanie  z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej  z poprzedniej kadencji. W latach 2011-2014 został zakupiony do świetlicy komplet 30 sztuk krzeseł, 4 stoły, 2 wieszaki, kuchnie gazowo-elektryczną, nowe naczynia. Zakupiono zbiornik na szambo i go wkopano, następnie   zbudowano łazienkę. W 2014 r utwardzono drogę od ul. Polnej w kierunku Gierłatowa (255m). W dalszym ciągu przystąpiono do wyborów. Sołtysem na następną kadencję został ponownie Julian Wsolak, a w Radzie Sołeckiej zasiadają: Małgorzata Helwing, Sławomir Świerczyński, Agnieszka Olejniczak-Siódmiak oraz Sylwia Wsolak.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię